UWAGA : Zbiórka bilonu rusza
29 października 2018 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE "ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ"

Nazwa grupy:*
Nazwa placówki , (skąd pochodzi grupa?):*
Adres placówki , (skąd pochodzi grupa?):*
Imię i nazwisko Lidera grupy*:*
Nr telefonu Lidera grupy:*
E-mail Lidera Grupy:*
Ilość uczniów/dzieci/ młodzieży w placówce**:*
ADRES URZĘDU POCZTOWEGO, w którym będzie dokonana wpłata zebranych monet (jeżeli bilon zostanie dostarczony do biura organizatora proszę wpisać "0")***:*

UWAGA: Wpłata za pośrednictwem Poczty będzie możIiwa tylko we wskazanym przy rejestracji Urzędzie Pocztowym.

Proszę podać ilość dyplomów jaką organizator ma przygotować dla grupy:

Zgłaszam chęć udziału grupy w konkursie „Ile waży św. Mikołaj ” organizowanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

*Liderem grupy musi być osoba pełnoletnia (np. może to być nauczyciel).
**Informacja potrzebna do ustalenia wyników konkursu
***WAŻNE: Wpłata za pośrednictwem Poczty będzie możIiwa tylko we wskazanym przy rejestracji Urzędzie Pocztowym

Kategorie: AKTUALNOŚCI