Zapisz się

UWAGA : Konkurs rusza w listopadzie 2018 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE "ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ"

Nazwa grupy:*
Nazwa placówki , (skąd pochodzi grupa?):*
Adres placówki , (skąd pochodzi grupa?):*
Imię i nazwisko Lidera grupy*:*
Nr telefonu Lidera grupy:*
E-mail Lidera Grupy:*
Ilość uczniów/dzieci/ młodzieży w placówce**:*
Proszę podać imiona i nazwiska osób, dla których zostaną przygotowane dyplomy

Zgłaszam chęć udziału grupy w konkursie „Ile waży św. Mikołaj ” organizowanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

*Liderem grupy musi być osoba pełnoletnia (np. może to być nauczyciel).
**Informacja potrzebna do ustalenia wyników konkursu