1. Niewielkiej zmianie uległa instrukcja wypełnienia druków przelewu.

Zmiany:

  • Adres placówki oświatowej należy wpisać razem z nazwą województwa
  • W tytule trzeba dodać do nazwy „Ile waży św. Mikołaj” także datę sporządzenia wpłaty
  • W miejscu „pieczęć” należy wstawić pieczęć placówki oświatowej

Nowa instrukcja dostępna jest tutaj:
http://ilewazymikolaj.pl/wp-content/uploads/2017/03/druk_przelew_instrukcja_zmiana.jpg
Zgodnie z instrukcją należy wypełniać druki przelewu.

2. Dostępna jest również uszczegółowiona instrukcja sortowania i pakowania bilonu. Prosimy trzymać się wytycznych z instrukcji przygotowując bilon i przekazując go na poczcie.
Instrukcja dostępna jest tutaj:
http://ilewazymikolaj.pl/wp-content/uploads/2017/03/2018_09_28_instrukcja_sortowania_pakowania_bilonu_infografika.jpg

3. Bilon przygotowany zgodnie z „instrukcją sortowania i pakowania bilonu” będzie można przekazać bez opłaty we wskazanym w zgłoszeniu do konkursu urzędzie pocztowym lub filii urzędu pocztowego. UWAGA: nie będzie możliwe przekazanie bilonu w agencji pocztowej.

4. Najlepiej przekazać bilon w dniach 26-30 listopada. Prosimy być w urzędzie pocztowym lub filii urzędu pocztowego co najmniej na pół godziny przed zamknięciem oddziału. Dnia 3 grudnia prosimy o przekazanie bilonu do południa.

Przekazanie bilonu na ostatnią chwilę (3 grudnia w godzinach popołudniowych – tuż przed zamknięciem oddziału poczty polskiej – w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów może być dla Państwa kłopotliwe).

Kategorie: AKTUALNOŚCI