FAQ

 1. Jaki jest cel konkursu „Ile waży św. Mikołaj”?
  Celem konkursu jest wsparcie funduszu stypendialnego Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, z którego wypłacane są stypendia dla wychowanków Fundacji, dzieci i młodzieży w wieku 15-19 lat, która osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i odznacza się nienaganną postawą moralną.
 2. Kto jest organizatorem konkursu „Ile waży św. Mikołaj”?
  Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo (dowiedz się więcej o Fundacji, kliknij tutaj).
 3. Jak zapisać się do konkursu?
  Aby zapisać się do konkursu trzeba wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy (zapisz się do konkursu, kliknij tutaj)
 4. Kto może wziąć udział w konkursie?
  W konkursie mogą wziąć udział grupy dzieci i młodzieży reprezentujące placówki oświatowe: (np. przedszkola, szkoły, bursy szkolne). Na czele każdej Grupy musi stać pełnoletni Lider, np. nauczyciel, opiekun, wychowawca.
 5. Jakie są nagrody w konkursie?
  Pełny wykaz nagród można znaleźć tutaj.
 6. Gdzie mogę znaleźć regulamin konkursu?
  Regulamin konkursu można znaleźć tutaj.
 7. Kiedy rozpoczyna się zbiórka bilonu w placówce oświatowej?
  Zbiórka bilonu w placówce oświatowej rozpoczyna się 3 listopada 2017 roku.
 8. Co zrobić z zebranym bilonem?
  Bilon trzeba posortować i spakować zgodnie z instrukcją (zobacz „Instrukcja sortowania, pakowania i przekazania bilonu na pocztę”). Następnie trzeba wydrukować druk przelewu (zobacz  Blankiet – druk przelewu do wydruku) i wypełnić go zgodnie ze wzorem (zobacz Wzór wypełnienia blankietu – druku przelewu). Tak przygotowany bilon należy zanieść do dowolnego oddziału poczty polskiej i dokonać wpłaty lub przynieść do siedziby organizatora konkursu (ul. Jezuicka 4/9, Lublin, od pon. do pt. w godz. 09.00-16.00).
 9. Jak przygotować bilon do zaniesienia na pocztę?
  Bilon do zaniesienia na pocztę trzeba przygotować zgodnie z instrukcją sortowania, pakowania i przekazania bilonu na pocztę (zobacz instrukcję tutaj).
 10. Do kiedy muszę wpłacić bilon na poczcie lub przynieść do siedziby organizatora?
  Bilon trzeba wpłacić na poczcie lub dostarczyć do siedziby organizatora do 4 grudnia 2017 roku.
 11. Jak mam wypełnić druk przelewu, który razem z bilonem trzeba zanieść na pocztę?
  Druk przelewu należy wypełnić zgodnie z instrukcją „Wzór wypełnienia blankietu – druku przelewu” (zobacz tutaj).
 12. Czy muszę płacić prowizję wpłacając bilon na poczcie?
  Palcówka oświatowa uczestnicząca w zbiórce nie musi płacić prowizji wpłacając bilon na poczcie.
 13. Czy mogę wpłacić bilon w dowolnym oddziale poczty polskiej?
  Tak, bilon można wpłacić w dowolnym oddziale poczty polskiej.
 14. Czy zebrany bilon mogę zamienić wcześniej na banknoty, które potem zaniosę na pocztę?
  Tak, bilon można wcześniej zamienić na banknoty.
 15. Jak otrzymać dyplomy za udział w konkursie.
  W czasie zapisu do konkursu, w formularzu zgłoszeniowym należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób, dla których mają zostać wystawione dyplomy. Organizator wydrukuje dyplomy i prześle je do placówki oświatowej po zakończeniu zbiórki bilonu.
 16. Z kim mogę się skontaktować w sprawie konkursu?
  Jeżeli masz pytanie, na które nie znalazłeś/aś tu odpowiedzi skontaktuj się z nami: Dariusz Kulik, email: konkurs@ilewazymikolaj.pl, tel. 798 635 166.